Aan- of afmelden

Aanmelden en Afmelden

Het aanmelden en het afmelden is alléén mogelijk door gebruik te maken van het aan- / afmeldformulier. Omdat zowel het aanmelden als het afmelden ook gevolgen heeft voor een machtiging om contributie af te schrijven, is een handtekening vereist. Een afmelding via e-mail heeft bijvoorbeeld niet tot gevolg dat een afgegeven machtiging ingetrokken wordt.

Afmelden is alleen SCHRIFTELIJK via het aan-/afmeldformulier mogelijk vóór 1 september en vóór 1 februari. Bij niet correct afmelden zijn wij genoodzaakt om contributie te innen tot de volgende mogelijkheid van afmelden.

Restitutie van reeds betaalde contributie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of verhuizing. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Let op:

  • Wij verzoeken de nieuwe leden de machtiging tot het afboeken van uw contributie vóór aanvang van het seizoen in te leveren bij het secretariaat.
  • Voor alle zaken betreffende de contributie kunt u terecht bij Lean Ophelders
  • Voor het aan- of afmelden van uw zoon/dochter kunt U onderstaand formulier invullen en inleveren bij de ledenadminstratie (Lean Ophelders, Markt 6, 6067 BS, Linne) of bij de trainster van de groep. Het invulformulier is een Word-bestand dat u digitaal kunt invullen en daarna afdrukken om te ondertekenen.

Aanmelding gebeurt bij de eerste les om verzekeringstechnische redenen. Mocht binnen 3 weken blijken dat Turnen toch niet de sport is die bij je past, dan kun je je schriftelijk ook weer afmelden. Je bent dan geen contributie verschuldigd.

Geef ook tussentijdse wijzigingen door aan de ledenadministratie zoals bijvoorbeeld wijzigingen in personalia, verhuizing of telefoonnummers.

Aan-/afmeldformulier downloaden

Ik wil het formulier op de computer invullen, printen en ondertekenen

Het formulier is een Word-bestand dat u op de computer kunt invullen. Nadat het formulier op uw scherm is geopend, kan het zijn dat bovenaan een lichtgele balk verschijnt. U moet dan eerst klikken op de knop "bewerken inschakelen" voordat u het formulier kunt invullen. Nadat het formulier met de computer is ingevuld, kunt u het afdrukken, ondertekenen en inleveren.

Download het Word-formulier

Ik wil het formulier printen, met de hand invullen en ondertekenen

Het formulier is een PDF-bestand dat u kunt downloaden en uitprinten. Nadat het formulier met de hand is ingevuld, kunt u het ondertekenen en inleveren.

Download het PDF-bestand

Formulier ondertekend inleveren

Het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie:

Lean Ophelders
Markt 6
6067 BS, Linne
L.Ophelders@Ziggo.nl

Of
bij de trainster van je groep.

Contributiereglement

De contributie wordt halfjaarlijks, eind september en februari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

  • In de zomervakantie wordt geen contributie geïnd.
  • Het inschrijfgeld( € 10,-) wordt geïnd met de eerste contributie
  • De bondscontributie ( €23,20 onder 16 jaar / €28,60 vanaf 16 jaar ) word in het eerste kwartaal afgeschreven.

Financiële tegemoetkoming

Wil uw zoon en/of dochter lid worden van onze vereniging maar zijn de contributie en de bijbehorende sportspullen eigenlijk te duur? Wij werken samen met Jeugdfonds Sport Limburg. Zij kunnen helpen door de contributie en eventueel de sportspullen voor uw kind te betalen.  

Een sportaanvraag kan bij het fonds ingediend worden door een intermediair. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling, Stichting Leergeld of een gezondheidsorganisatie. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team van Jeugdfonds Sport Limburg.
Telefonisch: 06 50904504 
E-mail: Limburg@jeugdfondssportencultuur.nl