Aan- of afmelden

Contributiereglement

De contributie wordt halfjaarlijks, eind september en februari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

  • In de zomervakantie wordt er geen contributie geïnd.
  • Het inschrijfgeld( € 10,-) wordt geïnd met de eerste contributie
  • De bondscontributie ( € 22,60 onder 16/ € 27,80 vanaf 16 jaar ) word in het eerste kwartaal afgeschreven.

Afmelden is alleen SCHRIFTELIJK via het aan-/afmeldformulier mogelijk vóór 1 september en vóór 1 februari. Bij niet correct afmelden zijn wij genoodzaakt om contributie te innen tot de volgende mogelijkheid van afmelden.

Restitutie van reeds betaalde contributie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of verhuizing. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Let op:

  • Wij verzoeken de nieuwe leden de machtiging tot het afboeken van uw contributie vóór aanvang van het seizoen in te leveren bij het secretariaat.
  • Voor alle zaken betreffende de contributie kunt u terecht bij Bart van Zijl  of bartvanzijl@ziggo.nl
  • Voor het aan- of afmelden van uw zoon/dochter kunt U onderstaand formulier invullen en inleveren bij de ledenadminstratie (Lean Ophelders, Markt 6, 6067 BS, Linne) of bij de trainster van de groep. Het invulformulier is een Word-bestand dat u digitaal kunt invullen en daarna afdrukken om te ondertekenen.

Aanmelding gebeurt bij de eerste les om verzekeringstechnische redenen. Mocht binnen 3 weken blijken dat Turnen toch niet de sport is die bij je past, dan kun je je schriftelijk ook weer afmelden. Je bent dan geen contributie verschuldigd.

Geef ook tussentijdse wijzigingen door aan de ledenadministratie zoals wijzigingen in personalia, verhuizing, telefoonnummers, ed.

Download hier het formulier