Aan- of afmelden

Contributiereglement

De contributie wordt halfjaarlijks, eind september en februari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

  • In de zomervakantie wordt er geen contributie geïnd.
  • Het inschrijfgeld( € 10,-) wordt geïnd met de eerste contributie
  • De bondscontributie ( € 22,60 onder 16/ € 27,80 vanaf 16 jaar ) word in het eerste kwartaal afgeschreven.

Afmelden is alleen SCHRIFTELIJK via het aan-/afmeldformulier mogelijk vóór 1 september en vóór 1 februari. Bij niet correct afmelden zijn wij genoodzaakt om contributie te innen tot de volgende mogelijkheid van afmelden.

Restitutie van reeds betaalde contributie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of verhuizing. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Let op:

  • Wij verzoeken de nieuwe leden de machtiging tot het afboeken van uw contributie vóór aanvang van het seizoen in te leveren bij het secretariaat.
  • Voor alle zaken betreffende de contributie kunt u terecht bij Bart van Zijl  of bartvanzijl@ziggo.nl
  • Voor het aan- of afmelden van uw zoon/dochter kunt U onderstaand formulier uitprinten, invullen en inleveren bij de ledenadminstratie (Bart van Zijl, Paterskuil 14, 6049 LN Herten) of bij de trainster van de groep.

Aanmelding gebeurt bij de eerste les om verzekerings technische redenen. Mocht binnen 3 weken blijken dat Turnen toch niet de sport is die bij je past, dan kun je je schriftelijk ook weer afmelden. Je bent dan geen contributie verschuldigd.

Geef ook tussentijdse wijzigingen door aan de ledenadministratie zoals wijzigingen in personalia, verhuizing, telefoonnummers, ed.

Download hier het formulier