Jong Talent

Jong Talent

In de Jong Talent groep van RKSV Linne turnen de pré-(instap) turnsters. De afgelopen jaren hebben we namelijk opgemerkt dat de stap van recreatie turnen naar selectie turnen erg groot is. Daarnaast willen we de turnsters die meer aankunnen, graag wat meer uitdaging bieden. Mede hierdoor hebben wij sinds seizoen 2020 een Jong Talent groep opgestart. Deze turnsters trainen één keer in de week onder leiding van trainsters Marlein Heunen en Chen Stavast.

Om in aanmerking te komen voor deze groep moet je uitgenodigd worden door één van de trainsters. Geregeld vinden er selectiemomenten plaats om kinderen vanuit de recreatie door te laten stromen naar de Jong Talent groep. Daarnaast houden wij één keer in het jaar een open training.

Voor meer informatie over de Jong Talent groep kan er contact opgenomen worden via: jongtalent@rksvlinne.nl


Trainsters

Trainsters Jong Talent