Jongens turnen

Contributie

Eenmalige inschrijfkosten van €10,00.

De contributie voor de vereniging bedraagt €24,75 per maand. De contributie wordt per half jaar (5 maanden) geïnd.

De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naast de verenigingscontributie betaalt elk lid bondscontributie aan de KNGU. Deze bedraagt voor 2021 €23,20 voor een lid t/m 16 jaar. Voor oudere leden bedraagt dit €28,60. De bondscontributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd via de vereniging.

Trainingen