Kleutergym

Bewegen, in welke vorm dan ook, is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de kleuter. De kleuter speelt zich langzaam maar zeker de wereld binnen. Dit spelen, bewegen, kan iedere week een driekwartier in de sportzaal. In een veilige situatie, onder deskundige leiding, krijgt de kleuter de kans nieuwe ontdekkingen te doen en op zijn eigen niveau allerlei moeilijke dingen uit te proberen; klauteren, rollen, duikelen, springen, zwaaien, spelletjes, teveel om op te noemen.

Ouders / verzorgers, kom gerust eens een kijkje nemen in de sportzaal. De kleuters van 4 tot 6 jaar gymmen iedere zaterdag van 09.15 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 10.45 uur. Van kleutergym kan het kind vervolgens doorstromen naar recreatie turnen wanneer hij/zij 6 jaar is. 

Contributie

Groep Dag en tijd Contributie per maand
Kleuters 4 jaar Zaterdag 09:15 - 10:00 € 19,90
Kleuters 5 jaar Zaterdag 10:00 - 10:45 € 19,90

Eenmalige inschrijfkosten van €10,00.

De contributie wordt per half jaar (5 maanden) geïnd. De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naast de verenigingscontributie betaalt elk lid bondscontributie aan de KNGU. Deze bedraagt voor 2024 € 27,60 voor een lid t/m 16 jaar. Voor oudere leden bedraagt dit € 34,-. De bondscontributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd via de vereniging.

Trainsters


Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

Thirza Pelz
info@rksvlinne.nl


 

Train(st)ers
Trainingen