Kleutergym

Bewegen, in welke vorm dan ook, is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de kleuter. De kleuter speelt zich langzaam maar zeker de wereld binnen. Dit spelen, bewegen, kan iedere week een uurtje in de sportzaal. In een veilige situatie, onder deskundige leiding, krijgt de kleuter de kans nieuwe ontdekkingen te doen en op zijn eigen niveau allerlei moeilijke dingen uit te proberen; klauteren, rollen, duikelen, springen, zwaaien, spelletjes, teveel om op te noemen.

Ouders / verzorgers, kom gerust eens een kijkje nemen in de sportzaal. De kleuters van 4 tot 6 jaar gymmen iedere vrijdag van 17.00 - 18.00 uur. Van kleutergym kan het kind vervolgens doorstromen naar recreatie turnen wanneer hij/zij 6 jaar is. 

Contributie

Eenmalige inschrijfkosten van €10,00.

De contributie voor de vereniging bedraagt €14,11 per maand. De contributie wordt per half jaar (5 maanden) geïnd.

De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naast de verenigingscontributie betaalt elk lid bondscontributie aan de KNGU. Deze bedraagt voor 2021 €23,20 voor een lid t/m 16 jaar. Voor oudere leden bedraagt dit €28,60. De bondscontributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd via de vereniging.

Trainsters

Trainsters kleuters


Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

Fabiënne Hermans
info@rksvlinne.nl


 

Train(st)ers
Trainingen