Kleutergym

Bewegen, in welke vorm dan ook, is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de kleuter. De kleuter speelt zich langzaam maar zeker de wereld binnen. Dit spelen, bewegen, kan iedere week een uurtje in de sportzaal. In een veilige situatie, onder deskundige leiding, krijgt de kleuter de kans nieuwe ontdekkingen te doen en op zijn eigen niveau allerlei moeilijke dingen uit te proberen; klauteren, rollen, duikelen, springen, zwaaien, spelletjes, teveel om op te noemen.

Ouders / verzorgers, kom gerust eens een kijkje nemen in de sportzaal. De kleuters van 4 tot 6 jaar gymen iedere vrijdag van 17.15 - 18.00 uur. Van kleutergym kan het kind vervolgens doorstromen naar recreatie turnen wanneer hij/zij 6 jaar is. 

De contributie voor de kleutergym bedraagt € 14,11 per maand. Deze wordt half jaarlijks geind in februari en september. 

 

Trainsters

Trainsters kleuters


Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

Fabiënne Hermans
info@rksvlinne.nl


 

Train(st)ers
Trainingen