Onderbouw

Onderbouw

In de onderbouw groep van RKSV Linne turnen de pré-(instap) turnsters. De afgelopen jaren hebben we namelijk opgemerkt dat de stap van recreatie turnen naar selectie turnen erg groot is. Daarnaast willen we de turnsters die meer aankunnen, graag wat meer uitdaging bieden. Mede hierdoor hebben wij sinds seizoen 2020 een onderbouw groep opgestart. Deze turnsters trainen één of twee keer in de week onder leiding van trainster Anoek Dirks en verschillende assistenten.

Om in aanmerking te komen voor deze groep moet je uitgenodigd worden door één van de trainsters. Geregeld vinden er selectiemomenten plaats om kinderen vanuit de recreatie door te laten stromen naar de onderbouw groep. Daarnaast houden wij één keer in het jaar een open training.

Voor meer informatie over de onderbouw groep kan er contact opgenomen worden met Anoek Dirks via: a.dirks@svatalanta.nl

Trainingstijden:

Dag Trainingstijd Locatie
Woensdag (2015) 15.30 - 18.00 Linne
Zaterdag 09.00 - 12.00 Maasbracht
     
     

 


Contributie

Eenmalige inschrijfkosten van €10,00.

De contributie voor de vereniging bedraagt €32,25 per maand. Deze contributie wordt per twee maanden geïnd.

De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Naast de verenigingscontributie betaalt elk lid bondscontributie aan de KNGU. Deze bedraagt voor 2024 € 27,60 voor een lid t/m 16 jaar. Voor oudere leden bedraagt dit € 34,-. De bondscontributie wordt eenmaal per jaar geïncasseerd via de vereniging.