Aanmelden

Het aanmelden is alléén mogelijk door gebruik te maken van onderstaande aanmeldformulier. Aanmelding gebeurt bij de eerste les om verzekeringstechnische redenen. Mocht binnen 3 weken blijken dat Turnen toch niet de sport is die bij je past, dan kun je je schriftelijk ook weer afmelden. Je bent dan geen contributie verschuldigd.

Geef ook tussentijdse wijzigingen door aan de ledenadministratie zoals bijvoorbeeld wijzigingen in personalia, verhuizing of telefoonnummers.

Contributiereglement

De contributie wordt halfjaarlijks, eind september en februari via automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

  • In de zomervakantie wordt geen contributie geïnd.
  • Het inschrijfgeld( € 10,-) wordt geïnd met de eerste contributie
  • De bondscontributie ( €23,20 onder 16 jaar / €28,60 vanaf 16 jaar ) word in het eerste kwartaal afgeschreven.

Financiële tegemoetkoming

Wil uw zoon en/of dochter lid worden van onze vereniging maar zijn de contributie en de bijbehorende sportspullen eigenlijk te duur? Wij werken samen met Jeugdfonds Sport Limburg. Zij kunnen helpen door de contributie en eventueel de sportspullen voor uw kind te betalen. Een sportaanvraag kan bij het fonds ingediend worden door een intermediair. Een intermediair is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling, Stichting Leergeld of een gezondheidsorganisatie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team van Jeugdfonds Sport Limburg. Telefonisch: 06 50904504  E-mail: Limburg@jeugdfondssportencultuur.nl