Bestuur

Samenstelling Bestuur

Voorzitter

Naam:                        Frank Claus
Mailadres:                  fjlmclaus@yahoo.co.uk 

Penningmeester

Naam:                        Anny Ververs 
Mailadres:                  pm.turnenjazzdans@gmail.com

Ledenadministratie en Contactpersoon Turnen 

Naam:                        Bart Van Zijl  
​​​​​Mailadres:                  bartvanzijl@ziggo.nl
Adres:                        Paterskuil 14, 6049 LN Herten

Contactpersoon Aerobics

Naam:                        Lean Ophelders 
Telefoonnummer:       0621657465
Mailadres:                  l.ophelders@ziggo.nl

Secretaris

Vacature    

Website

www.rksvlinne.nl