Bestuur

Samenstelling Bestuur

Voorzitter

Naam:                        Bart van Zijl  
​​​​​Mailadres:                  bestuur@rksvlinne.nl 

Penningmeester

Naam:                        Anny Ververs 
Mailadres:                  pm.turnenjazzdans@gmail.com

Contactpersoon Trainers 

Naam:                        Bart van Zijl  
​​​​​Mailadres:                  bestuur@rksvlinne.nl

Contactpersoon Salsa-Aerobics en Ledenadministratie

Naam:                        Lean Ophelders 
Mailadres:                 ledenadministratie@rksvlinne.nl

Secretaris

Naam:                        Lean Ophelders 
Mailadres:                  bestuur@rksvlinne.nl