Bestuur

Samenstelling Bestuur

Voorzitter

Naam:                        Frank Claus
Mailadres:                  info@clausule.info

Penningmeester

Naam:                        Anny Ververs 
Mailadres:                  pm.turnenjazzdans@gmail.com

Contactpersoon Trainers 

Naam:                        Bart van Zijl  
​​​​​Mailadres:                  bartvanzijl@ziggo.nl

Contactpersoon Salsa-Aerobics en Ledenadministratie

Naam:                        Lean Ophelders 
Telefoonnummer:       0621657465
Mailadres:                  l.ophelders@ziggo.nl

Secretaris

Naam:                        Lean Ophelders 
Telefoonnummer:       0621657465
Mailadres:                  l.ophelders@ziggo.nl 

Website

www.rksvlinne.nl