Afmelden

Afmelden is alleen SCHRIFTELIJK via het afmeldformulier mogelijk vóór 1 september en vóór 1 februari. Bij niet correct afmelden zijn wij genoodzaakt om contributie te innen tot de volgende mogelijkheid van afmelden. Restitutie van reeds betaalde contributie is alleen mogelijk bij langdurige ziekte of verhuizing. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

Let op:

  • Voor alle zaken betreffende de contributie kunt u terecht bij Lean Ophelders
  • Voor het afmelden van uw zoon/dochter kunt U onderstaand formulier invullen en inleveren bij de ledenadminstratie (Lean Ophelders, Markt 6, 6067 BS, Linne) of bij de trainster van de groep. Het invulformulier is een Word-bestand dat u digitaal kunt invullen en daarna afdrukken om te ondertekenen.

Afmeldformulier downloaden

Ik wil het formulier op de computer invullen, printen en ondertekenen

Het formulier is een Word-bestand dat u op de computer kunt invullen. Nadat het formulier op uw scherm is geopend, kan het zijn dat bovenaan een lichtgele balk verschijnt. U moet dan eerst klikken op de knop "bewerken inschakelen" voordat u het formulier kunt invullen. Nadat het formulier met de computer is ingevuld, kunt u het afdrukken, ondertekenen en inleveren.

Download het Word-formulier

Ik wil het formulier printen, met de hand invullen en ondertekenen

Het formulier is een PDF-bestand dat u kunt downloaden en uitprinten. Nadat het formulier met de hand is ingevuld, kunt u het ondertekenen en inleveren.

Download het PDF-bestand

Formulier ondertekend inleveren

Het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie:

Lean Ophelders
Markt 6
6067 BS, Linne
L.Ophelders@Ziggo.nl

Of bij de trainster van je groep.